بازدید از انگلیس جهت معالجات پزشکی

کلیات

چنانچه قصد سفر به انگلیس جهت انجام امور درمانی و پزشکی را دارید باید از این نوع ویزا استفاده کنید.

ویزای پزشکی از انواع دشوار ویزا است و دارا بودن موارد زیر به دریافت این ویزا کمک می‌کند:

  • دعوتنامه از پزشک در انگلیس
  • توصیه نامه از پزشک در ایران
  • پرداخت هزینه معالجه قبل از سفر

هزینه

هزینه این ویزا 90 پوند برای ویزای 6 ماهه و 190 پوند برای ویزای 11 ماهه است.