ویزای بازدید جهت ازدواج

کلیات

اگر شرایط زیر را دارید باید برای ویزای بازدید ازدواجی اقدام کنید:

 • شما قصد دارید در انگلستان ازدواج کنید یا civil partnership خود را ثبت نمایید.
 • شما قصد دارید ازدواج یا civil partnership خود را در انگلیس ثبت کنید.
 • شما قصد ندارید پس از ازدواج در انگلستان بمانید.

چنانچه دارای شرایط دریافت تابعیت انگلستان هستید نمی‌توانید از این ویزا استفاده کنید.

هزینه

هزینه این ویزا 95 پوند است.

با این ویزا چه کارهایی می‌توانید یا نمی‌توانید انجام دهید؟

می‌توانید:

 • در عرض 6 ماه از تاریخ ورود ازدواج کنید
 • از خاک انگلیس برای سفر به کشور دیگری عبور کنید

نمی‌توانید:

 • از کمکهای دولتی استفاده کنید
 • دیگر اعضای خانواده خود را به انگلستان ببرید. آنها باید جداگانه اقدام کنند
 • در انگلیس زندگی کنید
 • ویزای خود را تمدید کنید یا به نوع دیگری تغییر دهید
 • کار کنید. غیر از موارد مربوط به ویزای تجاری
 • برای مدتی بیشتر از 30 روز تحصیل کنید