ویزای تحصیلی کوتاه مدت

کلیات

زمانی که شما یک دوره کوتاه مدت تحصیلی را انتخاب می‌کنید باید از این ویزا استفاده کنید.

با این ویزا که در 2 نوع مختلف ارائه می‌گردد می‌توانید 6 تا 11 ماه در انگلیس تحصیل کنید.

هزینه این ویزا برای اقامت 6 ماهه 97 پوند و برای اقامت 11 ماهه 186 پوند است.

با این ویزا چه کارهای می‌توانید یا نمی‌توانید انجام دهید؟

شما می‌توانید:

  • در یک دوره کوتاه تحصیلی شرکت کنید. مثلا یک دوره آموزشی فنی یا زبان انگلیسی
  • در یک دوره کوتاه مدت به تحقیق بپردازید که قسمتی از تحصیل شما باشد در حالیکه خارج از انگلیس تحصیل می‌کنید

شما نمی‌توانید:

چقدر می‌توانید در انگلیس بمانید؟

شما می‌توانید برای طول مدت تحصیل خود در انگلیس باشید. در ویزای شما بیان می‌شود که چقدر می‌توانید در انگلیس باشید.

ممکن است در شرایط زیر بتوانید 30روز بیشتر از مدت دوره تحصیل خود در انگلیس بمانید:

  • بیشتر از 16 سال سن داشته باشید
  • مدت اقامت شما بیشتر از 6 ماه یا 11 ماه نشود
  • در دوره آموزشی زبان انگلیسی شرکت کرده باشید

هزینه ها

  • 97 پوند برای ویزای 6 ماهه
  • 186 پوند برای ویزای 11 ماهه