ویزای الحاق به خانواده در انگلیس

همسر و فرزندان زیر 18 سال پناهجویانی که به کشور انگلستان پناهنده شده‌اند می‌توانند با دریافت ویزای الحاق به خانواده در انگلیس، مهاجرت نمایند. این ویزا پیوست به خانواده نیز نامیده می‌شود. جهت شروع فرایند، فرد پناهنده در انگلیس اصطلاحاً بایستی جواب خود را دریافت کرده باشد.

خانواده پناهندگان، برای دریافت ویزای الحاق به خانواده بایستی موارد متعددی را به اثبات برسانند. مثلا زمان آشنایی با همسر، مدارک ازدواج، فرزندان و بسیاری موارد دیگر.

ویزای الحاق به خانواده
ویزای الحاق به خانواده