بازدید از انگلیس در قالب سفر تجاری

این ویزا برای زمانی است که شما می‌خواهید در یک رویداد مربوط به شغلتان شرکت کنید. مثلا برای ارائه در یک کنفرانس یا شرکت در یک رویداد ورزشی.

اگر برای تجارت از انگستان بازدید می‌کنید

اگر برای مسائل مربوط به تجارت از انگلیس بازدید می‌کنید باید از ویزای بازدید استاندارد استفاده کنید. برای مثال:

 • برای شرکت در یک کنفرانس یا جلسه آموزشی به انگلیس می‌روید
 • می‌خواهید در یک فعالیت ورزشی شرکت کنید
 • شما یک هنرمند یا نوازنده هستید و برای اجرا به انگلیس می‌روید
 • شما یک فرد دانشگاهی هستید و برای تحقیقات یا همراهی دانش آموزان برای تحصیل در انگلیس قصد سفر دارید
 • شما یک پزشک یا دندانپزشک هستید و برای clinical attachment یا observer post قصد سفر دارید
 • برای امتحان PLAB یا OSCE اقدام می‌کنید
 • قصد دارید برای شروع، جمع آوری پول، عضویت یا مدیریت یک کسب و کار در انگلستان اقدام کنید

با این ویزا چه کارهای می‌توانید یا نمی‌توانید انجام دهید؟

شما می‌توانید:

 • در یک دوره تحصیلی تا نهایتا 30 روزه شرکت کنید
 • اگر زیر 18 سال هستید، در برنامه‌های جابجایی مدارس شرکت کنید
 • از خاک انگلیس به قصد سفر به کشور دیگری عبور کنید (ترانزیت)

شما نمی‌توانید:

 • شغلی اختیار کنید، چه درآمد داشته باشد و چه بدون درآمد باشد
 • در انگلیس زندگی کنید
 • از کمک های دولتی بهره‌مند شوید
 • ازدواج کنید

هزینه ویزا

با توجه به نوع اقدام شما، این ویزا یکی از 2 حالت پایین خواهد بود:

 • توسط شرکت دعوت کننده به شما دستمزد پرداخت می‌شود. هزینه 95 پوند
 • دستمزدی به شما پرداخت نمی‌شود. هزینه 95 تا 822 پوند