تمدید پاسپورت انگلیسی

کسانی که پاسپورت انگلیسی داشتند در گذشته پس از انقضای پاسپورت‌شان، از طریق سفارت انگلستان در ایران اقدام به تمدید و دریافت پاسپورت جدید می‌کردند. اما اکنون این امکان فراهم نیست و این کار باید از کشور دیگری انجام پذیرد. اگر سوالی در خصوص نحوه انجام کار و هزینه‌های آن دارید با ما تماس بگیرید.

ما می‌توانیم جهت دریافت پاسپورت در این موارد به شما کمک کنیم:

  • دریافت اولین پاسپورت
  • دریافت پاسپورت جدید برای بزرگسالان
  • دریافت پاسپورت جدید پس از مفقودی یا فرسودگی
  • دریافت پاسپورت پس از تغییر نام یا عکس

تمدید و دریافت پاسپورت انگلیسی توسط خودتان

چرا که نه؟! در صورت نیاز به اقدام جهت دریافت پاسپورت انگلیس توسط خودتان می‌توانید از این صفحه اقدام کنید.